Home

ดูหมิ่นซึ่งหน้า 393

.3711/2557 โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 393 ฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายกับจำเลยอยู่ห่างไกลกันคนละอำเภอ แต่องค์ประกอบ. ดูหมิ่น คือ แสดงกิริยาวาจาดูถูกเหยียดหยาม เช่นด่าด้วยคำหยาบคาย ดูหมิ่นซึ่งหน้า (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393).

learning2: ดูหมิ่นซึ่งหน้า กับ หมิ่นประมาท ต่างกันอย่างไ

# ดูหมิ่นซึ่งหน้า เพราะว่า ตอแหล การพูดหรือกล่าวถ้อยคำกับบุคคลอื่นโดยขาดสติหรือเพราะความเคยชินในชีวิตประจำวัน (สำหรับบุคคลบางคน) โดยไม่. หน้าหลัก » คลินิกกฏหมาย » อาญา » การดูหมิ่นซึ่งหน้า การดูหมิ่นซึ่งหน้า โดยคุณ webmaster เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557 16:18:0 สอบถามผู้รู้เรื่องแจ้งความ คดีดูหมิ่นซึ่งหน้า หน่อยครับ ผมเข้าใจถูกรึเปล่า . กระทู้คำถาม กฎหมายชาวบ้าน. หาข้อมูลมาบ้างแล้วครับ แต่ยังสงสั คำถาม คำว่า ตอแหล เป็นการดูหมิ่นหรือไม่ ?. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน.

หากไปพูดต่อหน้าใคร ผู้พูดจะมี ความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ทันที . ประวัติคำตัดสิน (ผิดกฏหมาย) อี ดอก - คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2102/ 252 หมายเหตุท้ายฎีกา‬ ความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ตาม ป.อ.มาตรา 393 นั้น กฎหมายมิได้บัญญัติว่าการดูหมิ่นซึ่งหน้าจะต้องกระทำด้วยการใช้คำพูด. การด่ากันหยาบคายต่อหน้ากันสองคน ว่า ไอ้เี้ย ไอ้สั_ หรือ ไอ้เลว เรียกว่าเป็นการดูหมิ่นซึ่งหน้า จะมีความผิดตามมาตรา 393 แต่หากเผอิญว่าด่าหยาบ.

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้ง. การด่ากันทางโทรศัพท์ เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตาม ป.อ. มาตรา 393 หรือไม่ ศึกษาวิเคราะห์จากฎีกา 3711/2557 ป.อ. มาตรา 393 ดูหมิ่นซึ่งหน้า.. โทรศัพท์ด่าว่าผู้อื่น โดยผู้กระทำกับผู้อื่นกับผู้อื่นอยู่สถานที่ห่างไกลคนละอำเภอ จะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า หรือไม่ การดูหมิ่นผู้.

การหมิ่นประมาท (กฎหมายไทย) - วิกิพีเดี

 1. เปิด 16 คำด่ารุนแรงต้องห้าม! ผิดกฎหมาย ฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ในชีวิตของคนเรา ต้องพยายามใช้ความอดทน อดกลั้น กับสิ่งที่คุณไม่ถูกใจ ไม่สบ.
 2. ลงในโปรแกรมไลน์ อันเป็นการใส่ความโจทก์ซึ่งหน้า ทำ ให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ต้องอับอาย ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง ถูกเหยียดหยาม การกระทำ ของ.
 3. ไกลคนละอำเภอ จะเป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า หรือไม่ การดูหมิ่นผู้อื่น หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท หรือทำให้อับอาย การพิจารณาว่า.
 4. โทรศัพท์ไปด่าว่าผู้อื่น ซึ่งอยู่ห่างไกลคนละอำเภอ ไม่เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า การดูหมิ่นผู้อื่น หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท..

จำเลยด่าผู้เสียหายว่า ก็ผู้หญิงชั่ว และมองไปที่ผู้เสียหาย จำเลยมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าหรือไม่ ศึกษาวิเคราะห์จากฎีกาที่ 13173/2558 ป.อ.. อีหน้าหี.. ด่าคำนี้ เจ็บจิ๊ด ติดคุก เพราะกฎหมายถือว่าเป็น. ความแตกต่างระหว่างดูหมิ่นกับหมิ่นประมาท ประมวลกฎหมายอาญา. ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท.

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษตาม ป.อ. มาตรา 393 ฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ขณะเกิดเหตุผู้เสียหายกับจำเลยอยู่ห่างไกลกันคนละอำเภอ แต่องค์ประกอบความผิด. รวมคำพิพากษาศาลฎีกา ที่วางหลักเกี่ยวกับดูหมิ่นซึ่งหน้า ว่าคำด่าอะไรบ้าง ที่เป็นความผิดตาม กม. ขืนหลุดออกจากปากไปอย่างไม่ยั้งคิด โดนแน หน้าแรก » บทความ » อื่นๆ » ม.136 เอาผิดการ ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ไม่เอาผิดการ วิจารณ์รัฐบา เบื้องต้นพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ซึ่งเป็นข้อหาที่มีระหวางโทษ. ปอ. มาตรา ๓๙๓ ผู้ใด ดูหมิ่น ผู้อื่น ซึ่งหน้า หรือ ด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษ จำคุกไม่เกิน หนึ่งเดือน หรือ ปรับไม่เกิน หนึ่งพันบาท หรือ ทั้งจำ.

Lawphin ศูนย์กลางการค้นหาข้อมูลกฎหมา

หมิ่นประมาทกับดูหมิ่นซึ่งหน้า-มีโทษหนักเบา โทร085960425

เป็นการทำร้ายกันด้วยคำพูดนั่นเอง แบบนี้ เขาเรียกว่า ดูหมิ่นซึ่งหน้า.. 1. ด่าคนอื่นข้างเดียว.. คนด่า. ก็ผิดคนเดียว.. ถ้าต่างฝ่ายต่างด่ากัน ก็มี. ศาลรัฐธรรมนูญมอบหมายตัวแทนเข้าแจ้งความกับตำรวจ ปอท. ให้เอาผิดกับแกนนำม็อบราษฎรที่ปราศรัยดูหมิ่น ตามความผิดในมาตรา 198 ของประมวลกฎหมายอาญ ดูหมิ่นซึ่งหน้า, การสบประมาท [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕] by snatching in presence: โดยฉกฉวยเอาซึ่งหน้า [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕] flagrant offenc

Video: ข้อแตกต่างระหว่างการ ดูหมิ่น กับ หมิ่นประมาท :: สำนัก

ดูหมิ่นซึ่งหน้า

รวมข่าว ดูหมิ่นซึ่งหน้า อ่านข่าว ดูหมิ่นซึ่งหน้า ติดตาม. มาตรา 393 บัญญัติว่า ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า หรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำ. ฎีกาที่ ๑๑๐/๒๕๑๖ วินิจฉัยว่า จำเลยส่งจดหมายถึงโจทก์ แม้จะมีข้อความดู. เรื่องบู๊ๆ ของพ่อพระยาพหลฯ ที่ไม่ยอมให้ขุนนางระดับเจ้าพระยาพูดดูหมิ่นทหาร และยืนคอยเฝ้าร.5 หน้าพระทวารกราบบังทูลขอรับพระราชทานอภัยโทษให้.

สังคมแห่งการฟ้องร้องในความผิดฐาน 'ดูหมิ่น' และ

การดูหมิ่นซึ่งหน้า ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์

สอบถามผู้รู้เรื่องแจ้งความ คดีดูหมิ่นซึ่งหน้า หน่อยครับ

โปรดอ่านก่อนแสดงความคิดเห็น. 1.กรุณาใช้ถ้อยคำที่ สุภาพ เหมาะสม ไม่ใช้ ถ้อยคำหยาบคาย ดูหมิ่น ส่อเสียด ให้ร้ายผู้อื่น สร้างความแตกแยกในสังคม. หน้ารวมกระทู้ > การดูหมิ่นซึ่งหน้า. Tweet ทวีต . การดูหมิ่นซึ่งหน้า: เรียน คุณทนายลีนนท์. การดูหมิ่นซึ่งหน้า โทษจำคุก 1 เดือน ปรับพันบาท หมายความว่า. เจ้าของโรงงานอาหารสัตว์ ราชบุรี หอบหลักฐานเพิ่มเติมส่งตำรวจ แจ้งจับ 'ปารีณา' กับพวกรวม 17 คน บุกรุก-ดูหมิ่นซึ่งหน้า หลังเข้าพื้นที่คัดค้าน.

ม็อบแดง-หลากสีปะทะหน้ากองปราบ - โพสต์ทูเดย์ ข่าวการเมือง

คำว่า ตอแหล เป็นการดูหมิ่นหรือไม่ สำนักกฎหมายนำชัย พรมท

อาจารย์ ม

คดีแรงงาน คดีล้มละลาย คดีปกครอง คดีเยาวชนและครอบครั ศาลตัดสินพ้นวง ยกฟ้องหมิ่นฯ จ่าย 1 แสน เตรียมฟ้องกลับเรียก 20 ล้าน . จากกรณี บริษัท อินดิเพนเด้นท์ อาร์ทิสท์ เมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ iam ซึ่งเป็นต้น. ตลาดซื้อขายนักเตะเดือนม.ค. ปิดตัวลงเรียบร้อยแล้ว bbc เผยตัวเลขที่ทีมในพรีเมียร์ลีกใช้จ่ายในตลาดหน้าหนาวซีซั่นนี้ ว่าใช้เงินน้อยที่สุด. วันที่ 18 มกราคม 2564 เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี หมายเลขดำอ.3032/62 ที่พนักงาน.

อย่างไรก็ตาม นายสิรภพ จำเลย ถูกคุมขังในเรือนจำมาก่อนหน้านี้แล้วเป็นเวลา 4 ปี 11 เดือน 18 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2557 - 11 มิถุนายน 2562 ซึ่งเกินโทษ. คำที่พูดแล้วมีความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า # อีดอก คำพิพากษาฎีกาที่ 2102/2521 จำเลยถ่มน้ำลายไปทางผู้เสียหายและด่าผู้เสียหายว่า พวกอีดอกดำ คำ.. มิได้มีเจตนา ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน แล้ว ก็มิต้องรับผิดตาม ม.136 แต่จะต้องรับผิด ดูหมิ่นซึ่งหน้า ม.393 แทนครั ตร.สภ.พุทธมณฑล แจ้งข้อหา หนุ่มนร.นอกดู ข้อหาหมิ่นซึ่งหน้าฯ พร้อมเปรียบเทียบปรับ ส่วนข้อหาอื่นอยู่ระหว่างการพิจารณ หน้าหลัก . ข่าวในพระราชสำนัก ทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ซึ่งมีเนื้อหาดูหมิ่น ใส่ความ หมิ่นประมาท แสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ หลายครั้

ยืนยันผิดกฏหมาย หลุดปากด่าคนอื่น อาจติดคุ

วันนี้ (18 ม.ค.) เมื่อเวลา09.00 น. ห้องพิจารณา 914 ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก ศาลนัดฟังคำพิพากษาคดี หมายเลขดำอ.3032/62 ที่พนักงานอัยการคดีอาญา 3 เป็นโจทก์ฟ้องนาย. อัยการสั่งฟ้อง เพนกวิน-อานนท์-หมอลำแบงค์-สมยศ ข้อหาหมิ่นสถาบันเบื้องสูง ม.112 ล่าสุดทนายยื่นประกันตัว แต่ศาลไม่อนุญาต เกรงจะไปก่อเหตุซ้ำ.

ดู หนัง บัญชีแอคเคาท์ทวิตเตอร์ที่ใช้ชื่อว่า liliteamth327 ซึ่งเป็นบ้านแฟน คลับในไทยของไอดอลสาวชื่อดัง ลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกสาวไทยของวงเกิร์ล. เฮงซวย คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1623/2551 การดูหมิ่นผู้อื่นอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท หรือทำให้อับ.

ด่าผ่านแชท Inbox ก็ผิดนะจ๊ะ - ข่าวเมืองตรา

การดูหมิ่นผู้อื่นอันเป็นความผิดตาม ป.อ. มาตรา 393 หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท หรือทำให้อับอาย การวินิจฉัยว่าการกล่าววาจาอย่างไรเป็น. ซึ่งผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่ง.

มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ . ขอบคุณ. ความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าตาม ป.อ. มาตรา 393 ขาดอายุความ สิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปตาม ป.วิ.อ. มาตรา 39 (6) การที่ศาลล่างทั้ง.

จะด่าใครคิดให้ดี เทียบชัดๆ ด่าหยาบคาย Vs หมิ่นประมาท แบบ

มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณาต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือ ทั้งจำทั้งปรับ จาก. แค่ส่งข้อความด่าทางโทรศัพท์ก็ผิดดูหมิ่นซึ่งหน้าแล้ว คำชี้ขาดความเห็นแย้งที่ 27/2549 ป.อาญา ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า (ม.393 ดูหมิ่นซึ่งหน้า เป็นการพูดด้วยความเกลียดชังตัวผู้โดนด่า เป็นการด่ากันจะ ๆ เลย ต่อจะด่าข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้แต่ขอให้จะ ๆ เช่น ***ควาย. ดูหมิ่นซึ่งหน้า (ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ' เฮงซวย' คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1623/2551 การดูหมิ่นผู้อื่นอันเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม สบประมาท หรือทำให้.

‘เอ๊ะยังไง? ทนายชี้ คำว่า ไอ้เ-ี้ย ผิดกฎหมาย หากใช้ได้บาง

หน้าแรก ; ข่าวดารา นั้น มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่ง. -ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า มาตรา 393|#page=473,475-ไล่ต้อนสัตว์เข้าในสวน ไร่ หรือนาของผู้อื่น มาตรา 394|#page=475,476-ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเข้าในสวน ไร่หรือนา. ป.อ. มาตรา 393 ดูหมิ่นซึ่งหน้าตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 ผู้ถูกดูหมิ่นไม่จำต้องอยู่ต่อหน้าผู้กล่าวดูหมิ่น ถ้าผู้กล่าวคำดู. ปัจจุบันในสื่อออนไลน์ นิยมใช้ตัวย่อว่า อห หรือ อหหหหห ซึ่งในบางบริบทจะหมายถึงคำว่าเหี้ยในความหมายที่ 2 ได้ ขึ้นอยู่กับการตีความ (แต่ถ้าถาม.

(ความผิดฐานดูหมิ่น ถ้าเป็นการกล่าวด้วยวาจา ต้องเป็นกล่าวซึ่งหน้าตามมาตรา 393 โจทก์มิได้อยู่ในที่เกิดเหตุ มิใช่กล่าวซึ่งหน้า จึงไม่ผิดฐานดู. ---มาตรา 393 ดูหมิ่นซึ่งหน้าด้วยการโฆษณา|#page=230,231 ---มาตรา 394 ทำให้สัตว์เข้าในสวน ไร่ นา|#page=231,23

รวมคำพูดที่เป็นการ ดูหมิ่

กฎหมายอาญาภาค 1 หน้า 147-203 ทางก าแพงห้องข้างๆ นนางสมทรงมีความผิดฐานดูหมิ่น ซึ่งหน้าตามมาตรา 393 หรือไม่ ข้อ 2 (4.) ดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้าหรือด้วยการโฆษณา ตาม ป.อ.มาตรา 393 (5.) ไล่ต้อนหรือท าให้สัตว์เข้าสวน ไร่ นาของผู้อื่น ที่แต่งดินไว้. ดูหมิ่นเจ้าพนักงาน มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๓๖ ซึ่งบัญญัติว่า ผู้ใดดูหมิ่นเจ้าพนักงาน ซึ่งกระทำการตามหน้าที่ หรือเพราะได้.

การด่ากันทางโทรศัพท์ - ทบทวนหลักกฏหมายกับอาจารย์ประยุทธ

จับแล้ว! หญิงหัวร้อนกระชากผมสาว กลางอนุสาวรีย์ชัยฯ ปมจองเบาะรถตู้ ตำรวจแจ้งข้อหาส่งฟ้องต่อศาลวันนี ลากเข้าบูธ หว่านล้อมด้วยคำพูด!? ธุรกิจขายคอร์สเสริมความงาม ดักหน้าดักหลัง พร้อมพฤติกรรมแบบคุกคาม ที่กำลัง ยัดเยียดขาย-ดูถูกด้วยคำรุนแรง. 1. ใส่ความผู้อื่น 2. ต่อบุคคลที่สาม 3. โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชั

เปิด 16 คำด่ารุนแรงตอนที่1(2/60)ทวนทำหน้าคำฟ้อง | กฎหมายไทย

ข้อสังเกต การดูหมิ่นเจ้าพนักงานตามมาตรา 136 ถ้ากระทำซึ่งหน้า ถือเป็นความผิดตามมาตรา 393 อีกบทหนึ่ง โดยถือว่า มาตรา 136 เป็นบทเฉพาะ และมาตรา 393. ไปด่าว่าเค้าก็เป็นความผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้าได้ . . หมิ่นประมาทเป็นการยืนยันข้อเท็จจริงหรือใส่ความต ่อบุคคลที่สาม เพื่อให้ บุคคลที่สามนั้น ศาลจำคุก มาเฟียสยามทำร้ายร่างกาย ข่มขู่และดูหมิ่นซึ่งหน้า 14 เดือน 15 วัน วานนี้ (10 ก.ย.) ที่ศาลแขวงปทุมวัน ถ.พระราม 4 พนักงานอัยการฝ่ายคดีศาล. ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ผู้ใดดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า หรือด้วยการโฆษณา ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือ. โจทก์ฟ้องว่าจำเลยกระทำความผิดฐานดูหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 393 แต่ทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า จำเลยโทรศัพท์ไป.

 • ความไม่แน่นอนของไฮเซนเบิร์ก โจทย์.
 • บทสนทนาภาษาอังกฤษ ร้านขายของ.
 • ทอม อิศรา facebook.
 • ถ้าย้อนเวลากลับไปได้ คําคม.
 • คําพูดที่ทําให้ผู้หญิงหลง.
 • สวิงเช็ควาล์ว pvc.
 • ย้ำคิดย้ำทำ ลบหลู่.
 • ดวงสละดิถี คือ.
 • เป็ด สีขาว ปาก เหลือง.
 • เคสไอโฟน 11 pro max.
 • เพลงงานบวช mp3 4sh.
 • Free hidden object games unlimited play.
 • โลชั่นผิวนุ่ม.
 • เครื่อง jet boat.
 • จอมพล ป อยู่ในรัชกาลใด.
 • ทีรามิสุ สูตรแม่ปู.
 • กฎในโรงพยาบาล.
 • หนัง ฉัตร ชัย เปล่ง พา นิ ช.
 • ความสามารถ Google Assistant.
 • โกนขนขาแล้วคัน.
 • โฟมล้างแอร์ โฮม โปร.
 • ข้อ เสีย ของนันทนาการ.
 • ความฝันที่ไม่มีวันเป็นจริง ภาษาอังกฤษ.
 • ทันตแพทย์ Mahidol.
 • สารที่ร่างกายต้องกําจัดออก2ประเภท.
 • รองเท้ากัด ส้น เป็นแผล.
 • วัฒนธรรม อาหาร แอฟริกาใต้.
 • ปลาซาร์ดีนในซอสมะเขือเทศ.
 • Isuzu adventure มือสอง kaidee.
 • เก็บรูป iPhone.
 • ตอปิโดน้ำลึก.
 • แบงค์ 100 ที่ระลึกล่าสุด.
 • เสริมขมับ เลอลักษณ์.
 • ปีใหม่ ป๋า ต๊ อบ ล่าสุด.
 • สายการบินแควนตัส สุวรรณภูมิ.
 • ชาญใช้จักร.
 • จุด เว ณ คืน ทางแยกต่างระดับ อำเภอ สามโคก.
 • โฮมสเตย์บนเกาะปันหยี.
 • ชื่อเจ้าชายเพราะๆ.
 • อบรม ผู้ช่วยนักกายภาพ บํา บัด ศิริราช.
 • เปิดพินัยกรรมเสี่ยเต้ย.